RESERVA I PAGAMENT

 • El pagament de la estància es realitzarà de forma complerta en el moment de realitzar la reserva mitjançant els mètodes de pagament a la web.

CANCEL.LACIÓ

 • Fins a 15 dies abans de la data d’entrada, es tornarà l’import total de la reserva.
 • Entre 15 i 7 dies abans de la data d’entrada, es tornarà el 50% de l’import total de la reserva.
 • Menys de 7 dies abans de la data d’entrada, no es tornarà l’import de la reserva.

NORMES

 • Horari d’entrada: A partir de les 18:00
 • Horari de sortida: Abans de les 12:00
 • En cas de trobar un error o carència, s’ha d’informar a la propietat per intentar trobar una solució al problema lo abans possible.
 • En cas de produir-se desperfectes, s’han de comunicar per procedir a la seva reparació amb la major brevetat possible, inclòs durant l’estança. Si es considera que els desperfectes son causats per un mal us o negligència, el cost de la reparació i/o substitució serà abonat pel client.
 • L’aforament màxim permès de la casa és de 8 persones. L’incompliment de l’aforament màxim, podrà donar lloc a la finalització anticipada, no donant dret a la devolució de l’import abonat.
 • No estan permesos animals a cap dependència de la casa.
 • Està prohibit fumar dins de la casa.
 • S’ha de respectar el descans dels veïns (de les 22:00 a les 08:00). Igualment, s’ha de mantenir unes normes bàsiques de convivència amb la resta de veïns durant el dia: no molestar, no fer soroll, mantenir un tracte cordial y respectuós, mantenir net la part del carrer de la casa i no embrutar l’entorn natural dels voltants.
 • Quan la casa es quedi buida, la porta del carrer i del pati han de quedar tancades amb clau.
 • Al finalitzar l’estança, el mobiliari que s’hagi mogut, s’ha de retornar a la seva posició inicial. Igualment, els estris de cuina (gots, coberts, paelles, etc..) han de quedar nets i en el seu lloc.
 • Al finalitzar l’estança, els llençols, fundes nòrdiques i tovalloles han de posar-se correctament doblegades damunt dels llits.
 • A finalitzar l’estança, la nevera i el congelador han de quedar buits.
 • Actualment existeix la recollida selectiva de brossa. De forma diària, es recull un tipus de brossa (orgànica, envasos, resta, etc…). Existeix una guia de la recollida selectiva a la porta de la nevera. S’han d’utilitzar els cubells de brossa de l’entrada. Un cop finalitzada l’estança, els clients hauran de retirar la brossa que pugui quedar i assegurar-se que els cubells queden buits i nets dins la casa.
 • Calefacció de llenya i pellets: A partir de l’octubre fins l’abril inclosos, es posarà a disposició dels hostes 1 sac de pellets de 15 Kg per dia d’estança. Per un correcte funcionament, l’estufa de pellets s’ha de netejar de forma diària (hi ha una aspiradora de cendra sota el forn de llenya). Per mantenir la calor, s’aconsella deixar l’estufa de pellets encesa a nivell 1 durant la nit. Es disposa de llenya (al pati de la casa) per l’insert de llenya. Per una correcta calefacció durant moments d’extrem fred, s’aconsella posar l’estufa de pellets al 1 i encendre l’estufa de llenya amb 2 o 3 troncs de mida mitjana (com a màxim). Es important no fer un foc massa gran a l’estufa de llenya per evitar risc d’incendi.
 • Forn de llenya: està prohibida la seva utilització sense autorització expressa del propietari.
 • Calefacció elèctrica: Les habitacions tenen una estufa elèctrica de convecció per moments de fred extrem. Recomanem utilitzar-les com a molt al nivell 3 o 4 i encendre-les amb la porta tancada 1 hora abans d’anar a dormir. Recordeu d’apagar-les al aixecar-se. Per encendre i apagar les estufes: damunt del endoll intel·ligent hi ha un polsador per activar / desactivar l’alimentació, per altre banda, la mateixa estufa té un interruptor que ha d’estar en posició d’encesa. Un cop encesa l’estufa, s’ha de notar des de la part superior la sortida d’aire calent.
 • Escalfador: Es disposa d’un escalfador elèctric de 100L que es mantindrà encès durant l’estança. S’ha d’intentar fer un ús racional de l’aigua per evitar el buidament de l’escalfador. Si l’aigua sortís freda, contactar amb la propietat per tal que revisi si funciona correctament l’escalfador.
 • Consum elèctric: Durant els mesos d’abril a novembre, s’inclou una franquícia diària de consum elèctric acumulable de 15kwh. Durant els mesos de desembre a març, s’inclou una franquícia diària de consum elèctric acumulable de 30Kwh. Un cop excedida la franquícia, es cobrarà el consum elèctric a 0,25€/kwh.

Exemple: Per una estança de 6 nits, el consum màxim de la franquícia en Juny serà de 90 Kwh. A partir dels 90Kwh, s’haurà de pagar l’electricitat consumida a raó de 0,25€ el Kwh.

 • Potència màxima elèctrica: La casa disposa d’una potència contractada de 4600W. La potència màxima hauria de ser més que suficient per un ús racional. En cas de que salti la protecció, desconnecti alguna carrega, baixi el interruptor principal de quadre elèctric durant un parell de segons i torni a aixecar-lo.
 • Hi ha una Tablet en el menjador des de on es pot controlar l’encesa i verificar el consum de diferents endolls (calefacció, pellets, estufes, etc…) mitjançant l’aplicació Imperihome. La aplicació s’obre per defecte al reiniciar o connectar la Tablet. No es permet la utilització de la Tablet fora del ús indicat.
 • Es recorda que la casa està a prop del medi natural amb totes les seves implicacions: s’ha de respectar l’entorn i és habitual que entrin i es trobin insectes dins la casa.
 • En cas de dubte sobre la interpretació o controvèrsia dels presents termes i condicions, les parts se sotmetran a la jurisdicció del Tribunals i jutjats de la ciutat de Vilafranca del Penedès, amb renuncia expressa de qualsevol altre.